Facebook Zaman Tüneli’nde Markaların Bilmesi Gereken Değişiklikler

Facebook Marka sayfalarının “Zaman Tüneli (Timeline)” formatı sayfa tasarımı kişi profilleriyle benzerlik gösteriyor. Sayfanın en tepesinde ‘kapak fotoğrafı‘ (cover photo) yer alırken, profil fotoğrafı ise kapak fotoğrafının sol alt kısmında yeralıyor. Sayfanın geneli, zaman geçişini temsil eden kronolojik bir kolon ile ikiye ayrılıyor. Zaman tüneli formatıyla Facebook, markalara kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için yeni seçenekler sunuyor.

Facebook Timeline – Tasarım Güncellemeleri

VARSAYILAN AÇILIŞ SAYFASI

Eski tasarımda markalar karşılama sayfalarını kendileri belirleyebiliyordu. Böylece öne çıkarmak istedikleri uygulama sekmelerini açılış sayfası olarak kurguluyorlardı.

Yeni ‘Zaman Tüneli’ formatıyla  artık varsayılan açılış sayfasını belirlemek mümkün olamayacak. Kişiler marka sayfasına geldiklerinde zaman tüneli duvarı ile karşılaşacaklar.

Eski Facebook Ford Türkiye Sayfası
Facebook Ford Türkiye Zaman Tüneli

UYGULAMA SEKMELERİ

Yeni Zaman Tüneli (Timeline) sayfa tasarımında, eski tasarımda sekmelerin bulunduğu soldaki panelin kaldırıldığını görüyoruz. Eski tasarımda bu panele çok sayıda uygulama sekme linki yerleştirilebiliyordu. Yeni tasarımda  ise uygulamalar varolmaya devam ediyor fakat artık sekme uygulamaları kapak fotoğrafı altındaki dikdörtgen panelde sergileniyor. Ana sayfada aynı anda sadece 4 adet uygulama sekmesi görüntülenebiliyor ve sadece maksimum 12 adet sekme uygulaması kullanılabiliyor.

Ford Türkiye'nin Facebook Uygulama Sekmeleri

ÖZEL MESAJ SEÇENEĞİ

Yeni uygulamada kullanıcılar markalar ile özelden mesajlaşabilecekler. Bu özellik, markalara tüketicilerle daha sağlıklı iletişim kurararak, problemlerini özel mesaj ile çözme imkanı verecek.  Markalar  isterlerse kullanıcıların özel mesaj göndermelerini yönetici panelinden özel mesaj seçeneğini kapatarak izin vermeyebilirler. Özel mesaj seçeneğine izin vermek müşteri şikayeti mesajları olmayan bir zaman tüneli için faydalı olacaktır. Bu durum, bazı markaların Facebook sayfalarında ‘Müşteri Destek’ hizmeti vermesini sağlayacak ve genel olarak markaların iletişim stratejilerine bir mesaj prosedürü ekleme gerekliliği getirecek.

Sadece sayfayı beğenen değil, Facebook kullanıcısı olan herkes özel mesaj atabilecek.

Markalar kişiler kendilerine mesaj atmadıkları sürece onlarla özel mesaj atamıyor, sadece kendilerine atılan mesajlara cevap verebiliyor. Bu kısıtlama ile Facebook, markaların Facebook kanallarını kullanarak kişilere direkt mesajla reklam yada promosyon duyurusu yapmasını engelliyor.

Markalara özel mesajla ulaşma

KİLOMETRE TAŞLARI

Markalar,  kilometre taşları özelliği sayesinde kurumsal tarihçelerini anlatabilecekleri gibi aynı zamanda ürün lansmanı, mağaza açılışları vb gibi şirketin önemli anlarını da kaydedebilecekler. Şu anda sayfaya 1 Ocak 1800 yılından itibaren kilometre taşı girilebilir.

Kilometre taşı eklemek için:

Sayfanın en tepesinde yer alan ‘Kilometre Taşı’ komutuna tıklayınca alttaki paylaşım ekranı açılıyor.

Başlık, yer (zorunlu değil), tarih, hikaye (zorunlu değil) yazarak detaylarını anlatabilirsiniz.

Fotoğraf seçerek (zorunlu değil) kilometre taşı iletisini daha ilgi çekici hale getirebilirsiniz.

Kilometre Taşı olarak girilen ileti tepesindeki bayrak simgesi ile ayırtediliyor ve öne çıkarılacak önemli bir hikaye olduğu için otomatik olarak sayfada geniş  biçimde yeralıyor.

Ford Türkiye Facebook  sayfası 1903 yılından bu yana sadece dünyadaki önemli olayları değil, 1919 yılından bu yana Türkiye tarihindeki kilometre taşlarını da Facebook kayıtlarına geçirererek, kilometre taşı özelliğini markanın hikayesini anlatmak için başarılı bir şekilde kullanıyor.

Facebook marka Sayfalarına Kilometre Taşı Ekleme Ekranı
Ford Türkiye Facebook sayfasından bir kilometre taşı

İLETİYİ EN ÜSTTE TUTTURMAK

Yeni marka sayfalarında pazarlamacıların seveceği özelliklerden biri  de  sayfanın en üstüne istenilen iletiyi ‘tutturma’ yani  ‘pin’ yeteneğidir.  Üstte tutturulmuş yani pin’lenmiş ileti, mesaj kutusunun üst köşesindeki küçük, turuncu bayrağı ile ayırt edilebilir ve her zaman sayfanın sol üst kösesinde yeralır. Aynı anda sadece bir ileti, en fazla 7 gün boyunca en üstte tutturulabilir.  En üstte tutturulan ileti sayfada en tepede ve kendi kronolojik sırasında olmak üzere iki farklı yerde yeralır. Üstte tutturulma durumu sona erdiğinde (başka bir ileti en üstte tutturulduğunda veya 7. günün sonunda otomatik olarak)  ise  kronolojik yerinde kalmaya devam eder.

En üstte Tutturmak (Pin’lemek) yolu ile markalar öne çıkarmak istedikleri bir iletiyi duvarda sayfanın en tepesinde gösterebilecekler. Günler öncesinde yazılan bir kampanya iletisi hala geçerli ise duvarda ilk görünen ileti olabilir. Bu da sürekli ileti giren bir markanın, aynı kampanya imajı veya iletiyi hatırlatmak amacıyla tekrar tekrar girmesini engelleyecek.

Bir iletiyi, mesaj kutusunun üstündeki düzenleme kaleminden ‘üste tuttur’ komutunu vererek en üstte tutturmak mümkündür.  En üstte tutturulduğu zaman iletinin sağ üst köşesinde turuncu bir bayrak belirir. İstendiği zaman aynı şekilde  ‘üstten kaldır’ komutunu vererek iletiyi en tepeden kaldırmak mümkündür.

Sosyal medyada aktif markaların, üstte tutturmak için imajlar, kullanıcıyı aksiyona çağıran sloganlar veya kapak fotoğrafının altındaki panelde yeralan sekmelere yönlendiren yaratıcı çalışmalar tasarlaması yakındır.

Facebook İletilerini En Üstte Tutmak

İLETİYİ ÖNE ÇIKARMAK

Mesaj kutusunun üstündeki ‘yıldız’ işaretine  tıklayıp ‘öne çıkar’ komutunu vererek iletilerin sayfada daha geniş (yatay  olarak) yer almasını sağlayarak , istenilen iletiyi öne çıkarmak mümkündür.

Sayfanın yarısında yeralan bir ileti, ‘öne çıkar’ komutunu verdiğimizde  iki kolonu da kapsayarak daha geniş alana yayılmıştır.

İletiyi Öne Çıkartmak
Öne Çıkartılan İleti

SAYFA BEĞENİ İSTATİSTİKLERİ

Yeni tasarımın en önemli özelliklerinden biri de sayfayı ziyaret eden herkesin görebileceği istatistiksel veriler. Ford Türkiye’nin sayfasına baktığımızda toplam beğeni sayısı ve hakkında konuşanlar sayısının yanısıra 1 sene içinde en çok konuşulan hafta, en çok konuşulan şehir ve en çok konuşan kişilerin yaş aralıklarını görebiliyoruz. Aynı zamanda son 1 ay içindeki yeni beğeni ve konuşulma sayılarını gösteren grafiği de incelemek mümkün.

Bu veriler pazarlamacıların rakip marka sayfaları ile ilgili sağlıklı analiz yapmalarını sağlayacaktır.

Markaların sayfalarının bu şeffaflığı markalar arası rekabeti de körükleyecektir.

Sayfa Beğeni İstatistikleri

KAPAK FOTOĞRAFI İÇERİK KISITLAMALARI

Facebook, marka sayfalarının geçmişte tasarladıkları profil fotoğrafları ve karşılama sayfalarında imaj dışında, satış odaklı tasarımlar yaptıklarını bildikleri için, yeni tasarladıkları sayfa düzeninde en büyük yeri kapsayan kapak fotoğrafının içeriği ile ilgili bazı düzenlemeler getiriyor.

Kapak fotoğrafı yanıltıcı, aldatıcı olamaz, veya başkasının telif haklarını ihlal edemez.  Markalar, kullanıcıların kendi kişisel zaman çizelgelerine kendi hazırladıkları kapakları yüklemeleri için teşvik edemezler. Kapak fotoğrafının aşağıdaki bilgileri içermesi Facebook kurallarına aykırıdır;

 1. Fiyat, %40, İndirim veya ‘sitemizden indirin’ gibi satın alma bilgileri;
 2. Normalde ‘hakkında’ kısmında yazılması gereken websitesi, email, adres vb bilgiler;
 3. Facebook özelliklerine, ‘bizi beğenin, paylaşın’ gibi Facebook aksiyonlarına referans göstermek veya kapak fotoğrafının alt kısmında yer alan Facebook özelliklerine imajdan ok çıkartarak dikkat çekmeyi sağlamak;
 4. ‘Arkadaşlarını haberdar et’, ‘Şimdi Al’ veya ‘Bugün kayıt için son gün’ gibi aksiyona çağıran sloganlar.
Facebook Kapak Tasarımı

BOYUTLAR

 • KAPAK FOTOĞRAFI:

Kapak Fotoğrafları 851 pixel genişliğinde ve 315 pixel yüksekliğinde olmalıdır.

 • PROFİL RESMİ:

Profil resminin boyutu 180 x 180 pixel olmalıdır. Facebook  bu imajı 32 x 32 pixel boyutunda ölçeklendirdiği için kaliteli imaj kullanılıdır.

 • GÖRÜNÜM VE UYGULAMA KUTUCUKLARI:

Kapak fotoğrafının altındaki görünüm ve uygulama kutucukları 111 pixel genişliğinde and 74 pixel yüksekliğinde olmalıdır

 • KİLOMETRE TAŞI GÖRSELİ:

Kilometre taşı olarak girilen hikayelerin fotoğraflarının ideal boyutu 843 x 403 pixel’dir.  Kilometre taşı olarak girilen iletiler sayfada otomatik olarak geniş yeraldığını unutmaynız.

 • UYGULAMA SAYFALARI:

Uygulama sayfalarında şu anda genişlik ölçüleri olarak eski boyut olan  520 pixel  ve yeni boyut olan 810 pixel kullanılmaktadır.

ÖZET

 • 30 Mart 2012 itibariyle tüm marka sayfaları zorunlu olarak yeni tasarıma geçecek.
 • Facebook’un marka sayfalarına yaptığı yeni tasarım değişiklikleri tümüyle kuruluş ve işleyiş amacına uygun bir ürün statejisidir. Facebook sunduğu yeni özelliklerle markaları toplumla daha kuvvetli iletişim içinde olmaya yönlendiriyor. Her zaman önemli olan içerik, artık kral.  Tüketici etkileşimini arttırmanın en öncelikli yolu kişilerin yorum yapacağı, paylaşacağı dolayısıyla haber akışında görünecek ilgi çekici ve interaktif hikayeler yaratmak olucaktır.
 • Facebook’un felsefesine göre içerik  yeni reklam yöntemidir.  Normalde haber akışına girecek tüm içerikler oluşturulan yeni reklam alanlarıyla reklam malzemesi olacaktır. Facebook böyle hareket ederek kullanıcılara daha akıcı kullanım olanağı sağlamayı amaçlamaktadır.
 • Sayfalar Facebook’un sunduğu bedava özelikleri kullanarak hayran sayılarını
 • arttıramayacaklar. Hayran sayılarını artırmak için Facebook reklamları en önemli araç haline gelecek.
 • Sayfa hayranı olmayan kişiler markaya özel mesaj atabilecek ve sayfa beğeni istatistiklerini görebilecekler.
 • Facebook, kilometre taşları (Milestone) özelliği ile markalar kendilerini daha iyi tanıtma, hikayelerini anlatma imkanı tanıyor. Sadece geçmiş değil, günümüzde gelişen markanız için önemli olay ve günleri de Milestone olarak işaretleyebilirsiniz. Facebook kilometre taşları olarak işaretlediğiniz iletileri sayfanızdaki diğer iletilerden daha önemli gördüğü için hayranların newsfeed’inde çıkma oranı daha kuvvetli.
 • En üstte tutturma (Pin’leme) seçeneği ile sayfa yönetcileri artık aynı imajı veya sloganı farklı günlerde arka arkaya ileti olarak girmek zorunda kalmayacak. Bazı sayfalardaki görüntü kirliliği ortadan kalkacak.
 • Sayfalar öne çıkarmak istedikleri içeriği yıldız işaretine tıklayarak öne çıkarabilecekler.
 • Uygulama sayfa sekmeleri artık geniş. Daha geniş alanda daha yaratıcı uygulamalar geliştirilebilir.
2 Yorum
 1. Sayfama kilometre ekleyeceğim ama 2010’dan sonrasına izin vermiyor

Bir Yanıt Bırak