Fark Yaratan Blog

Blog yazmanın amacı sadece dikkat çekip dedikodu yapmaktan çok ötedir. Bir fikir bloglar aracılığı ile geniş kitlelere ulaşabilir. Blogdaki fikrin yayılması ve güçlenmesi için diğer internet mecralarının da desteği gerekmektedir. Tyson Food’s Hunger Relief blogu bu durum için ideal bir örnek oluşturuyor. Blogun  amacı Amerika’daki açlıkla savaşmak ve insanları doyurmak olduğu için son derece insancıl bir sosyal sorumluluk projesi olarak görünüyor. Sosyal medya kanallarının ortak amaç için farklı görevlerde kullanımı ise blogda verilen fikri çok iyi destekliyor.

Tyson Foods Hunger Relief Blog
Bu fikir, Tyson Firma’sının Arkansas’taki merkez ofisinde çalışan birkaç zeki insandan çıkmış. Dizayn ve uygulamalar ise Arkansas’ta yeralan Rockfish Interactive adındaki ödüllü bir ajans tarafından yapılıyor.

Başarılarının Nedeni
Tyson’ın blogu ve kurumsal websitesi birbiri ile uyumlu ve çok yaratıcı bir şekilde tasarlanmış. Blog kitleleri insanlara yardıma yönlendiren ve amacına hizmet eden etkili özelliklerle donatılmış.

İletişim Kurma Teknikleri
Tyson, hedef kitle ile diyalog kurmanın ötesine geçerek olaya farklı bir boyut katıyor. Blogun en önemli özelliklerinden biri ziyaretçilerin oylama yaparak gönüllüler arasından  “All Stars” seçebilmeleri. Bu gerçekten kampanyayı sahiplenen insanları oldukça motive ediyor.
Blogdaki tüm olaylar, katılımcılar tarafından yönlendiriliyor ve girişteki yazı gerçekten çarpıcı;

“Fikirlerle dolu küçük bir grubun parçası olarak amacına odaklanmış bireylerin dünyayı değiştirebileceğinden kuşku duymayın, aslında tüm gereken de budur!”

Blogun Ötesine Ulaşmak
Tyson takımı başarılı bir strateji oluşturarak Facebook, Twitter ve Youtube kanallarını etkin şekilde kullanıyor. “Tyson Hunger Relief” bir blogun ötesine geçerek bir sosyal sorumluluk projesi olmuş durumda. Offline dünyada olup bitenler, insanların gerçek yaşamlarındaki olaylar blog vasıtasıyla duyuruluyor, projenin merkezini blog oluşturuyor.

Buradan çıkarılabilecek en büyük ders bir blogun sadece yazarını anlatmak için kullanılmaması gerektiğidir. Blog bir şeyin kitleyle paylaşılan yüzü şeklinde kullanılabilir veya bundan çok daha fazlası olabilir.

Sosyal sorumluluk projesinin dijital PR anlamında nasıl kullanıldığı, bunu yaparken sosyal medyanın araçlarına nasıl bir görev dağılımı verildiği, kitlelerle iletişimin etkin yolları ve bir blogun tüm bu dijital strateji içindeki gövde görevi, Tyson’ın kampanyasında başarıyla ortaya koyulmuş.

Henüz yorum yapılmamış

Bir Yanıt Bırak